Turva112®


Tavoitteena on parantaa henkilökunnan turvallisuuskulttuuria, niin että työntekijä osaa toimia turvallisuutta ylläpitäen ja edistäen sekä osaa toimia hätä- ja poikkeustilanteissa.

Turvallisuusasioiden osaaminen luo työturvallisuutta sekä kustannussäästöjä työnantajalle.

Samalla täyttyy työnantajan velvollisuus työturvallisuuslain mukaisesti huolehtia ensiapuvalmiudesta sekä työntekijän turvallisesta työskentelystä sekä toimintavalmiudesta eri apua tai toimintaa vaativista työtilanteissa.

Turva112®  

Koostuu kolmesta turvallisuusosiosta:
o    Ensiapuvalmius työpaikalla, Hätäensiapu
o    Paloturvallisuus, palo-, poistumis- ja työturvallisuus
o    Vaara ja uhkatilanne, toimintavalmius uhkatilanteessa

Koulutus kestää yhden päivän.

Turvallisuusosio toteutetaan lyhyillä alustuksilla ja tehokkailla rastiharjoituksilla. Koulutuspäivään valmistaudutaan lukemalla sähköisesti jaettava lukumateriaali, sekä tekemällä ennakkotehtävä.

Lisäksi osallistuja perehtyy toimipaikkansa pelastussuunnitelmaan.

Kurssin suoritettuaan osallistuja saa Turva112® -kortin, joka on voimassa kuusi vuotta.

Kortissa on myös merkintä ensiavun suorituksesta, joka on voimassa kolme vuotta.

Teemme edullisen tarjouksen yrityksesi henkilömäärän mukaisesti.

Turva112® kouluttajien ammattitaito pohjautuu monipuoliseen työkokemukseen sekä oman alansa osaamisen kehittämiseen, suunnitteluun ja toimintaan.


Pyydä tarjous henkilökuntasi koulutuksesta:

info(at)finnoste.fi

tai puhelimella

0400 684 387