KUORMA- JA LINJA-AUTON KULJETTAJIEN AMMATTIPĂ„TEVYYSKOULUTUS

Laki ja asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007.  EU - direktiiviin perustuva lainsäädäntö sisältää vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan kuljettajilta, joilla ei ole linja-auton ajo-oikeutta 10.9.2008 tai kuorma-auton ajo-oikeutta hankittuna 10.9.2009 mennessä.
 
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi autonkuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma- ja linja-autonkuljettajia jotka työskentelevät kuljetusalan eri tehtävissä.

Tämän hetken tiedon mukaan ammattipätevyyden voimassaolo (jatkokoulutus), esitettyjen aikataulujen mukaisesti, vaaditaan kaikilta raskaan kaluston kuljettajilta joissa kaupallisuus on jossain muodossa mukana.

Ammattipätevyyden säilyttämiseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi päivää siten, että yhden koulutuspäivän pituus on vähintään seitsemän tuntia. 

Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän on oltava ennakoivan ajon koulutusta.
Muut koulutuspäivät voivat kuljettajat vapaasti valita Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) hyväksymiltä koulutusyhteisöiltä heidän kurssitarjonnastaan.
 
FINNOSTE OY on Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) hyväksymä  koulutuskeskus, antamaan kuorma- ja linja- auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta.

Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom) hyväksyy jatkokoulutuksen koulutusohjelmat ja koulutuskeskukset. Traficom pitää myös rekisteriä kuljettajien käymistä jatkokoulutukseksi hyväksytyistä koulutuspäivistä.

Koulutuskeskus tekee Ajovarma Oy:n kautta ilmoituksen Traficomin rekisteriin merkittävistä koulutuspäivistä ja antaa todistuksen kurssilaiselle koulutuspäivän käymisestä.
 
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista ajolupakoulutuksista hyväksytään jatkokoulutukseksi yksi päivä kurssia kohti. Ohjelman ja koulutuskeskuksen on oltava etukäteen hyväksyttyjä.  
 
Ammattipätevyyden voimassa olosta joko haetaan ammattipätevyyskortti tai pätevyydestä tehdään merkintä ajokorttiin.
Voimassaolo päivämäärä on viisi vuotta perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai jatkokoulutuksen suorittamisesta annetusta todistuksesta taikka edellisen merkinnän päivämäärästä, jos uutta ammattipätevyyskorttia haetaan jatkokoulutuksen suorittamisen perusteella aikaisintaan kuusi kuukautta ennen edellisen määräajan päättymistä.
Jos jatkokoulutus on annettu jaksoissa, määräaika luetaan viimeisen jakson suorittamisesta annetusta todistuksesta.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetut kuljettajat
 
Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009.

Perustason ammattipätevyyskoulutus vaaditaan kuljettajilta jos
 
Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen
 
Edellä mainittujen päivien jälkeen ajo-oikeuden hankkineiden on suoritettava perustason ammattipätevyyskoulutus ennen toimimista kuljettajana jossa kaupallisuus on jossain muodossa mukana. Jatkokoulutuksen viisi vuotta kestävä viiden koulutuspäivän hankkimisjakso käynnistyy siitä, kun kuljettajalle on myönnetty ammattipätevyystodistus tai tehty ajokorttimerkintä. Nämä haetaan Traficomin nimeämältä palveluntuottajalta (Ajovarma Oy tai Poliisi, merkintä ajokorttiin). Näissä korteissa näkyy ammatillisen ajo-oikeuden voimassaoloaika.
 
Kuorma- ja linja-auton ajo-oikeuden omaavilla riittää yhteensä viiden päivän koulutuskokonaisuus valitsemiltaan kursseilta pitämään ammatilliset ajo-oikeudet voimassa, joista kuitenkin yksi päivä täytyy olla ennakoivan ajon koulutusta.

Lainsäädäntöä

1.8.2007     Laki ja asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä voimaan.

10.9.2008    Uusien linja-auton kuljettajien on 10.9.2008 jälkeen hankittava linja-auton ajo-oikeuden lisäksi perustason ammattipätevyyskoulutus.

10.9.2009    Uusien kuorma-auton kuljettajien on 10.9.2009 jälkeen hankittava kuorma-auton ajo-oikeuden lisäksi perustason ammattipätevyyskoulutus.

10.9.2013    Jatkokoulutus (5 päivää) oltava suoritettuna kaikilla niillä linja-auton kuljettajilla, joilla on vapautus perustason ammattipätevyyskoulutuksesta.

10.9.2014    Jatkokoulutus (5 päivää) oltava suoritettuna kaikilla niillä kuorma-auton kuljettajilla, joilla on vapautus perustason ammattipätevyyskoulutuksesta.

Niillä henkilöillä joilla on sekä linja-auto että kuorma-auton ajokortti ja hän haluaa pitää täysin ammattipätevyytensä kunnossa, tulee jatkokoulutus olla suoritettuna 10.9.2013 mennessä.

Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070273

Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070640

Ammattipätevyysdirektiivi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0059:FI:NOT

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta "seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen". Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi