Sähköturvallisuuskorttikurssi


Sähkötyöturvallisuuskurssin tavoitteet ja hyödyt

Kurssin pituus on 8 h jonka jälkeen osallistuja tuntee suomalaisen sähkötyöturvallisuusjärjestelmän ja tietää sähkön vaarallisuuden keskeiset tekijät SFS 6002 standardiin liittyen.

Uusintakurssi on 4 h.

Kurssilla tutustutaan sähköiskun, valokaaren ja sähkömagnetismin vaikutuksiin ihmisiin ja ympäristöön. Koulutuksessa käsitellään sähkötyöturvallisuuden tärkeimmät määritelmät ja käsitteet, sähkölaitteiston käyttötoimenpiteiden ja toiminnan tarkastusten järjestelyt sekä kunnossapitokäytännöt ja turvallisen sähköenergian käytön periaatteet.
Lisäksi koulutuksessa on esillä sähkötyön organisointi, työskentelykäytännöt jännitteettömänä ja jännitteisten osien läheisyydessä sekä jännitetöitä koskevia asioita niiltä osin kuin tarvitaan jännitetöiden erityisluonteen ymmärtämiseksi.
Sähkötyöturvallisuuskoulutus ja siitä saatava Sähkötyöturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta standardin SFS 6002 mukaisin ehdoin, jonka jälkeen se on uusittava.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattihenkilöille, sekä sähköalan työjohto-, käyttö, - suunnittelu ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.
Lisäksi koulutus soveltuu jo mm. sähköalan ammatteihin opiskeleville sähkö-, automaatio-, instrumentointi- ja kylmälaitealojen opiskelijoille.

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta "seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen". Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi