Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


ATEX – TILAT

(Räjähdysvaarallisia ilmaseoksia sisältävät tilat)RS – ASIAKIRJA
(Räjähdyssuojausasiakirja)


Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava 30.6.2006 mennessä työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä siinä määrin, että näiden aineiden käsittelyyn liittyy tavanomaisissa toimintaolosuhteissa sekä ennakoitavissa toimintahäiriöissä ja vikatilanteissa mahdollisuus vaarallisen räjähdyskelpoisen ilmaseoksen muodostumiseen. Velvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen (576/2003).

Tilaesimerkkejä; konepajat, mekaaninen puunjalostus, maalaamot, elektroniikka teollisuuden erikoistilat, autokorjaamot, koulujen ja oppilaitosten teknisten töiden tilat, jäteveden puhdistamot ja jäteasemat.

Räjähdyssuojausasiakirjan perustana ovat tiedot toimipaikalla käsiteltävistä aineista ja niiden ominaisuuksista, tehdyt vaarojen arvioinnit ja turvallisuustarkastelut sekä kemikaalien turvalliseen käsittelyyn ja paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet.

Räjähdyssuojausasiakirjaa ei toimiteta viranomaisille. Työsuojeluviranomaiset valvovat määräysten noudattamista. TUKES valvoo määräaikaistarkastuksissa laitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Paloviranomainen valvoo puolestaan vähäistä käsittelyä harjoittavia laitoksia.

Räjähdyssuojausasiakirja

Räjähdyssuojausasiakirja voidaan laatia itsenäiseksi dokumentiksi, mutta se voi myös koostua useammasta dokumentista, tai se voi olla osa jotakin muuta turvallisuusasiakirjaa, esimerkiksi pelastussuunnitelmaa. Olemassa oleviin asiakirjoihin voidaan viitata, jos ko. asiakirjat saadaan tarvittaessa helposti ja nopeasti nähtäville mm. viranomaisten tarkastuksissa.

Räjähdyssuojausasiakirja kannattaa laatia muotoon, jossa tarvittavien asiakirjojen päivittäminen olosuhteiden muuttuessa on helppoa. Mikäli yrityksessä on useita toimipaikkoja, räjähdyssuojausasiakirja voidaan jakaa yleiseen osaan (mm. perehdyttämistä ja tulityölupia koskevat toimintaohjeet) ja kutakin toimipaikkaa erikseen koskeviin osiin (kohteet ja laitoskohtaiset suojaustoimenpiteet).


Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä seuraavat asiat:

  • räjähdysvaara on arvioitu
  • tilat on luokiteltu ja niissä käytetään asianmukaisia laitteita
  • luokitellut tilat on merkitty asianmukaisesti
  • työvälineiden turvallista käyttöä valvotaan
  • asianmukaiset suojaustoimenpiteet on toteutettu


ONKO RS – ASIAKIRJA JO LAADITTU YRITYKSELLE TAI YHTEISÖLLESI?

AUTAMME TARVITTAESSA SEN LAATIMISESSA.


Kysy tarjousta RS –asiakirjan konsultointipalveluistamme.

Lisätiedot:

Juhani Paakki 0400–684 387, juhani.paakki(at)finnoste.fi