Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


TRUKKIKURSSI


VNa 403/2008
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
14 § Erityiset pätevyysvaatimukset
”Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa.
Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen” Tämä laki astui voimaan 1.1.2009.
Useissa yrityksissä on edellytetty trukin käyttäjiltä koulutusta ja ajokortin kaltaista ”Trukkikorttia” ja todistusta saadusta koulutuksesta jo aiemmin.
 

Ennen luvan antamista on työnantajan, laitteen luovuttajan tai vuokraajan, opastuksella ja käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla (erillinen trukkikortti) varmistettava, että työntekijä osaa kuljettaa trukkia, ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat laitteen käyttöympäristössä (pysäyttäminen, hallintalaitteiden käyttö, kaatumisriskit, ym.). 

Tule suorittamaan trukinkuljettajan turvallisuus- ja käyttökoulutus.
Koulutuksen pituus on 4h - 2 pv, kohderyhmästä riippuen.

Koulutuksen suoritettuasi saat trukin kuljettajakortin ja todistuksen kurssin suorittamisesta.

Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta ”seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen”. Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi