Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVAKORTTIKOULUTUS

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Tämä turvallisuuskurssi on tarkoitettu sairaaloiden, terveyskeskusten, hoitolaitosten, perhekotien, palvelutalojen, majoitustilojen, päiväkotien, vastaanottokeskusten ja eri virastojen henkilökunnalle.

Koulutuksen painopiste

On käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanneosaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan muokata ja painottaa kohderyhmän mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

  • Auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • Antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • Antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on Suomen Palopäällystöliiton Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttitoimikunnan hyväksymä.
  • Kortti on todistus hyväksytysti suoritetusta turvakorttikoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta suorituskuukaudesta.
  • Suomen Palopäällystöliitto on laatinut kurssimateriaalin ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö hoitaa kurssilaisten rekisteröinnin.
  • Kouluttajamme ovat Suomen Palopäällystöliiton kouluttamia ja hyväksymiä kouluttajia.
  • Koulutuksen kesto on yhden päivän mittainen.


Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta ”seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen”. Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi