Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


KAUPAN- JA LIIKEALAN TURVALLISUUSKOULUTUS


Koulutuksen painopiste

On käytännön paloturvallisuus-, poistumisturvallisuus-, hätäensiapu- ja väkivaltatilanne-osaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan muokata ja painottaa kohderyhmän mukaan.

Turvallisuuskoulutuksen yleinen sisältömalli:

(Koulutuksen sisältö voidaan muokata kohderyhmän tarpeiden mukaisesti)

  • Auttaa koulutettavia ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina
  • Antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin, kun jotain odottamatonta tapahtuu työpaikalla
  • Antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle
  • Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen
  • Hätäensiapukurssi
  • Rakennusten paloturvallisuus käyttäjän kannalta
  • Hätäpoistumisturvallisuus
  • Alkusammuttimet
  • Alkusammutusharjoitus
  • Koulutus kestää päivän ja siitä koulutukseen osallistuva saa kurssitodistuksen


Seuraavat kurssit

Seuraavat yleiset kurssit löytyvät sivulta ”seuraavat kurssit ja ilmoittautuminen”. Samalla voit ilmoittautua haluamallesi kurssille.

Kysy koulutustarjousta yrityksellesi.

info(at)finnoste.fi